Poradnik

Śmierć Bliskiej Osoby zawsze jest momentem pełnym bolesnych emocji. W naszym zakładzie pogrzebowym zdajemy sobie sprawę, że w obliczu takiego doświadczenia mało kto dysponuje wiedzą odnośnie pierwszych zasad postępowania oraz odpowiednich procedur. Dlatego firma CERBER przygotowała krótki przewodnik. W nim mogą Państwo znaleźć wskazówki, pomocne w tych pierwszych chwilach po zgonie danej osoby.

Gdy śmierć nastąpiła w domu

W przypadku, jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon. Najczęściej do stwierdzenia zgonu wzywany jest lekarz rodzinny – czyli ten, który sprawował opiekę lekarską nad daną osobą przez ostatnie 30 dni przed śmiercią.

Kiedy lekarz rodzinny jest nieosiągalny – a dzieje się tak najczęściej poza godzinami pracy przychodni rejonowej czyli nocą oraz w weekendy i święta – należy wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego. Lekarz, który stwierdził zgon, musi wystawić kartę zgonu. Zdarza się jednak, że lekarz wchodzący w skład zespołu Pogotowia Ratunkowego lub lekarz tzw. wyjazdowej pomocy doraźnej nie wystawia Karty Zgonu, lecz kartę informacyjną – odsyłając rodzinę Zmarłego lekarza rodzinnego, aby to on wystawił kartę zgonu.

Należy podkreślić, że jedynym dokumentem, który pozwala rozpocząć procedury zmierzające do pochówku jest karta zgonu. To ona daje uprawnienie zakładowi pogrzebowemu do zabrania zwłok osoby zmarłej (czyli do eksportacji). Bez karty zgonu nie jest też możliwe rozpoczęcie procedur w innych instytucjach. Dlatego należy zwrócić uwagę na dokument, który otrzymujemy od lekarza.

Po otrzymaniu karty zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu wykonania eksportacji Zmarłego. Jeśli do realizacji tego zlecenia chcą Państwo skorzystać z usług Zakładu Pogrzebowego Cerber – prosimy o kontakt pod całodobowym numerem telefonu 503 029 716. Pod tym numerem telefonu nasi pracownicy także mogą udzielić Państwu informacji, jakie dalsze kroki należy podjąć.

W następnej kolejności koniecznym jest uzyskanie aktu zgonu. Do otrzymania tego dokumentu konieczna jest karta zgonu oraz dowód osobisty Zmarłego. Z tymi dokumentami należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie tej gminy/miasta, w której nastąpił zgon (a nie tam, gdzie dana osoba była zameldowana). Procedurę wyrobienia aktu zgonu można również zlecić naszemu zakładowi pogrzebowemu. Dopiero będąc w posiadaniu aktu zgonu możliwe jest ustalenie szczegółów pochówku.

Zachęcamy do odwiedzenia jednego z naszych biur. Z myślą o Państwa wygodzie oraz dostępności są one zlokalizowane w Warszawie, Nadarzynie, TarczynieRaszynie i Brwinowie. W każdej z naszych siedzib ustalimy wraz z Państwem przebieg uroczystości żałobnych oraz pomożemy w doborze odpowiednich usług oraz akcesoriów pogrzebowych. Prosimy, aby pamiętać, że w trosce o Państwa komfort psychiczny sami możemy zająć się dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu

W przypadku, gdy śmierć stwierdzono w szpitalu, większość procedur jest podobnych, jak w przypadku śmierci w domu. Najpierw należy udać się do szpitala. To placówka medyczna ma obowiązek przygotowania niezbędnych dokumentów, w tym karty zgonu. Następnym krokiem jest powiadomienie domu pogrzebowego o śmierci bliskiej osoby.

Jeśli skontaktują się Państwo z Zakładem Pogrzebowym CERBER, wówczas udzielimy wszelkich informacji dotyczących dalszych etapów postępowania oraz – zgodnie z Państwa życzeniem – możemy też przedstawić naszą ofertę usług pogrzebowych. Niezależnie od tego, czy otrzymali już Państwo kartę zgonu ze szpitala, możemy przejść do omówienia szczegółów związanych z ceremonią pogrzebową.

Gdy śmierć nastąpiła w miejscu publicznym, a także gdy zachodzi podejrzenie wypadku lub przestępstwa

Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub przestępstwa należy wezwać Pogotowie Ratunkowe, które zobowiązane jest w takim przypadku do powiadomienia Policji. Policja z kolei zawiadamia Prokuraturę, która wydaje zlecenia, aby ciało zmarłego zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, aby wyjaśnić przyczynę zgonu.

Dopiero po przeprowadzonej sekcji zwłok Prokuratura wydaje zezwolenie na wydanie ciała zmarłego Rodzinie. Posiadanie takiego zezwolenia jest konieczne – należy pamiętać, że bez niego zakład medycyny sądowej nie ma prawa wydać ciała. Kolejny niezbędny dokument – czyli karta zgonu wystawiana jest wtedy przez lekarza medycyny sądowej, który wykonał oględziny zwłok lub ich sekcję.

Dopiero z zezwoleniem, z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłej osoby, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na podstawie okazanych dokumentów, zostanie wydany akt zgonu. Z tymi dokumentami można zgłosić się wtedy do naszego domu pogrzebowego w celu ustalenia wszystkich szczegółów uroczystości żałobnych.

Misją Zakładu Pogrzebowego CERBER jest towarzyszenie Państwu w tych trudnych chwilach. Zawsze staramy się poświęcać naszym Klientom tyle czasu, ile jest konieczne i ile oni sami potrzebują. W zależności od miejsca zamieszkania oraz od Państwa woli – zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych biur – w Nadarzynie, Tarczynie, RaszynieWarszawie i Brwinowie – albo też do kontaktu telefonicznego.