Ceremonie tradycyjne

Ceremonie tradycyjne to najczęściej występująca forma pochówku w Polsce. Jest to forma pochówku z trumną i konduktem pogrzebowym. Dbamy o zachowanie lokalnych tradycji dotyczących pogrzebów i ich kultury. Wykonujemy je w oparciu o najnowocześniejsze z dostępnych na świecie urządzeń i karawanów.